انواع گلیم، گلیم فرش و گلیم سوزنی

نمایش 1–12 از 24 نتیجه

ذرع و چارک سوزنی سیرجان

10,600,000 تومان
ذرع و چارک سوزنی سیرجان طرح محرمات تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و چارک گلیم فرش سیرجان

8,600,000 تومان
ذرع و چارک دستباف گلیم فرش سیرجان طرح خشتی برجسته باف رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف سوزنی سیرجان

13,200,000 تومان
ذرع و نیم دستباف سوزنی سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی نقشه تک سرو

ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان

13,200,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان طرح سرو و بید تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان

13,200,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان طرح جنگل تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان

13,200,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان طرح تک درخت سرو تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان

13,200,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان طرح تک درخت سرو تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان

13,200,000 تومان
ذرع و نیم دستباف گلیم سوزنی سیرجان طرح درخت زندگی تمام پشم رنگ گیاهی

رانر رومیزی سوزنی دستباف سیرجان

3,100,000 تومان
رانر رومیزی سوزنی دستباف سیرجان طرح محرمات پهن تمام پشم رنگ گیاهی

رانر سوزنی دستباف سیرجان طرح خشت ستاره

3,000,000 تومان
رانرسوزنی دستباف سیرجان طرح خشت ستاره تمام پشم رنگ گیاهی

رانر گلیم فرش دستباف سیرجان طرح خشت

2,100,000 تومان
رانر گلیم فرش دستباف سیرجان طرح خشت و محرمات تمام پشم رنگ گیاهی برجسته باف

رومیزی گلیم سوزنی سیرجان

1,250,000 تومان
رومیزی سوزنی دستباف  سیرجان طرح خشتی تمام پشم رنگ گیاهی